Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Miljö

Vi värnar om miljön

Vi värnar om vår miljö och arbetar så miljösmart som möjligt. Vi använder bland annat biologiskt nedbrytbara oljor i våra maskiner och redskap.

Miljön är viktig för oss. Därför använder vi bland annat miljödiesel i våra maskiner samt biologiskt nedbrytbara oljor.

Att fräsa bort stubbar är dessutom bra ur miljöhänseende då flisen kan återgå till naturen. Det blir oftast en högre miljöbelastning att gräva upp stubben och deponera den. EU har dessutom sedan ett par år tillbaka infört ett deponiförbud för brännbart och organiskt avfall vilket gör detta förfarande ej tillåtet.

Vi på Stubbfräsning Hälsingland är ett bra alternativ för dig som vill avlägsna stubbar på ett miljövänligt sätt.

Välkommen att kontakta oss!

© Digipeak Media